Article

Pelajari Asas Memulakan Perniagaan Francais di Malaysia

Pemasaran & Penjenamaan
Pengurusan

24 Jul 2023 • 3 min read

Banyak sektor dan kategori perniagaan yang anda boleh ceburi hari ini. Salah satu format perniagaan yang paling mudah diusahakan ialah francais. Ketahui cara terbaik untuk menjadi usahawan francais yang berjaya!

 

Francais ialah sebuah perusahaan yang melibatkan lesen perkongsian nama atau tanda dagangan yang diberikan oleh francaisor (syarikat induk atau pemilik jenama) kepada francaisi (pelabur). Perniagaan ini lebih mudah diceburi terutamanya bagi usahawan pemula kerana segala keperluan termasuk peralatan urus niaga dan sistem operasi telah disediakan oleh pihak francaisor. 

 

Setiap peraturan, terma dan garis panduan perniagaan yang telah ditetapkan oleh pihak francaisor hendaklah dipersetujui oleh francaisi secara menyeluruh, sama ada secara lisan mahupun bertulis. Ia termasuklah nama perniagaan, konsep perniagaan serta gaya pengurusan seperti yang telah termaktub di dalam kontrak perjanjian yang sah. 

 

Pemegang francais biasanya akan dikenakan yuran atau bayaran permulaan bagi mendapatkan hak penggunaan nama atau tanda dangangan daripada francaisor. Bagi agihan royalti (keuntungan perniagaan) pula, pembayaran tetap akan dibuat oleh pihak francaisi kepada francaisor berdasarkan peratusan jualan kasar yang diperolehi.

 

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulakan perniagaan francais 

 

 

1. Kaji sektor francais 

 

Buat kajian terlebih dahulu tentang jenis francais yang anda ingin diceburi. Perniagaan francais beroperasi sama seperti perniagaan biasa. Anda bukan sahaja perlu bersaing dengan pemilik perniagaan lain yang menjual produk atau menawarkan servis yang sama bahkan turut bersaing dengan francaisi lain yang mengendalikan perusahaan yang sama jenama. 

 

Lakukan kajian pemasaran untuk mengetahui sama ada perniagaan francais anda akan mendatangkan keuntungan berdasarkan permintaan pelanggan di kawasan tertentu. 

 

2. Ketahui semua aspek penting 

 

Setiap francaisor menawarkan faedah yang berlainan kepada francaisi. Lakukan kaji selidik menerusi carian dalam talian yang membolehkan anda menilai baik buruk sesebuah francaisor termasuklah maklumat berkenaan yuran permulaan, royalti, peratusan jualan yang akan dibayar kepada francaisi, data audit dan lain-lain. 

 

Jika syarikat francaisor berkenaan disenaraikan secara terbuka, lebih mudah untuk anda mengumpul dan melihat maklumat penting seperti laporan tahunan dan penyata kewangan syarikat berkenaan. Tumpukan pada angka pulangan yang bakal anda perolehi sebagai francaisi.